Divas valpkull 3

Divas valpkull 3 / Divas litter 3

Valparnas föräldrar - Parents

Diva och Neo fick två tikvalpar och tre hanvalpar

den 17 april 2019


Diva and Neo had five puppies born April17, 2019 

valparna 2 vecka gamla 

/ puppies 2 veek old

_____________

tikvalp 1 / female 1


Reserverad

______________


tikvalp 2 / female 2


Reserverad_______________


hanvalp 1 / male 1


Reserverad

_______________


hanvalp 2 / male 2


Reserverad

_______________


hanvalp 3 / male 3


Reserverad

____________________


valparna 1 vecka gamla 

/ puppies one veek old


tikvalp 1 / female 1

Reserverad


______________

tikvalp 2 / female 2

Reserverad


hanvalp 1 / male 1

Reserverad


hanvalp 2 / male 2

Reserverad

______________

hanvalp 3 / male 3


______________

Tillbaka          Back

© Copyright 2002. All text, grafik och bilder på denna sida är copyrightskyddade och ägs av Stjärnlidens Kennel.