köpa en SKK-reg. Jack Russell

Varför köpa en SKK-registrerad Jack Russell Terrier?

Många hundar kallas till vardags för Jack Russell terrier utan att vara registrerade i SKK (Svenska kennel klubben). Hundarna kan vara mycket olika både exteriört och mentalt. Men också väldigt lika! Vissa är registrerade i andra klubbar/organisationer och andra är inte registrerade alls. Rasklubben får ofta frågan om vad som egentligen menas med en Jack Russell terrier och det kan därför vara på sin plats att här nämna något om detta.

  

Jack Russell terrier godkändes som ras i SKK år 2001 med Australien som hemland. SKK tillhör FCI (sammanslutning av kennelklubbar) vilket bl a innebär att det är hemlandets rasstandard som gäller för raser som är godkända i en kennelklubb tillhörande FCI. Av detta följer att alla godkända Jack Russell terrier i Sverige skall motsvara den australiska rasstandarden. I Sverige kunde man få sin hund bedömd vid en s.k. mönstring. Mönstringar anordnades runt om i landet och två domare avgjorde om hunden motsvarade den rasstandard som gäller för rasen och godkände eller underkände hunden för registrering i SKK. Många ägare till hundar av Jack Russell typ tog dessa tillfällen i akt och har idag registrerade hundar. Denna möjlighet har nu upphört. (Läs mera om inmönstring på Jack Russellklubbens hemsida.)

  

Av detta följer att den som tänker köpa en Jack Russell terrier skall vara observant på att hunden är registrerad i SVENSKA KENNELKLUBBEN redan då den levereras. Man ska inte acceptera ett löfte om att man senare själv kan ombesörja registrering av sin valp, inte ens om priset på valpen reduceras. Valpen skall enligt SKK:s grundregler, som gäller för alla uppfödare, vara registrerad vid leverans.Utan detta registreringsbevis kan du inte tävla med din hund i officiella sammanhang och inte få dina resultat registrerade. Utan detta registreringsbevis betraktas din hund som en blandrashund (gäller även hundar som t ex är registrerade i JRTC)

 

© Copyright 2002. All text, grafik och bilder på denna sida är copyrightskyddade och ägs av Stjärnlidens Kennel.