Levis valpkull 2

Levis valpkull 2 / Levis puppy litter 2

Valparnas föräldrar - Parents

"Levi"

Saxon Hills Wingardium Leviosa

Levi och Jackpot fick tre valpar, två tikvalpar och en hanvalp den 10 mars 2022

Dessa valpar kommer att vara leveransklara den 5 maj 2022


Levi and Jackpot gave birth to three puppies, two female puppies and one male puppy on 10 Mars,2022

These puppies will be ready for delivery on May 5, 2022


Valparna 2 1/2 veckor /

The puppies are 2 1/2 weeks old


Alla Valparna är bokade

________________


tikvalp 1 / female puppy 1

Stjärnlidens Queen Of Mean


________________


tikvalp 2 / female puppy 2

Stjärnlidens Killer Queen

flyttar till Julia Ramstedt, Göteborg

________________


hanvalpen  / male puppy 

Stjärnlidens Quincy Jones

flyttar till Chatarina & Daniel Pintaric, Partille

© Copyright 2002. All text, grafik och bilder på denna sida är copyrightskyddade och ägs av Stjärnlidens Kennel.