rasstandard

Rasstandard

Ursprungsland/hemland

Användningsområde

FCI-Klassifikation

Bakgrund/ändamål

Helhetsintryck

Viktiga måttförhållanden

Uppförande/karaktär

Huvud:

Skallparti

Stop

Nostryffel

Nosparti

Läppar

Käkar/Tänder

Kinder

Ögon

Öron

Hals

Kropp:

Rygg

Ländparti

Bröstkorg

Svans

Extremiteter:

Framställ

Skulderblad

Överarm

Framtassar

Bakställ

Knäled

Has

Mellanfot

Baktassar

Rörelser

Päls:

Pälsstruktur

Färg

Storlek/vikt:

Mankhöjd

Vikt

Fel:

Nota bene

Testiklar

Australien

Duglig jaktterrier, lämpad för grytjakt. Utmärkt sällskapshund.

Grupp 3, Sektion 2

Jack russell terrier kommer ursprungligen från England. Där formades rasen under 1800-talet av kyrkoherde John (Jack) Russell. Han utvecklade en typ av foxterrier som passade de jaktegenskaper han sökte i en hund som skull klara av livet med foxhounds likaväl som att den skulle kunna gå ner i rävgryt eller driva ut andra rovdjur ur dess bohålor. Två varianter utvecklades ur så gott som samma linjer, enda skillnaden var egentligen storlek och proportioner. Den högre, mer kvadratiskt byggda varianten är numera känd som parson russell terrier medan den lågbenta, proportionellt längre är känd som jack russell terrier.

Jack russell terrier skall vara en karaktärsfull, aktiv, stark och smidigt byggd jaktterrier med flexibel kropp av medellängd. De snärtiga rörelserna passar det alerta uttrycket. Kupering av svansen är valfritt i Australien. Pälsen kan vara slät, sträv eller raggig.

Kroppen skall vara längre än den är hög. Kroppsdjupet, mätt från manke till bröstben, skall ha samma mått som benen, mätt från armbågarna till marken. Bröstkorgens omkrets bakom armbågarna skall vara ca 40-43 cm.

Jack russell terrier skall vara livlig, alert och aktiv med ett intensivt och intelligent uttryck. Rasen skall vara framåt, orädd och vänlig med gott självförtroende.

Skallen skall vara flat, måttligt bred och gradvis avsmalna mot ögonen och det breda nospartiet.

Stopet skall vara väl markerat men inte överdrivet.

Nostryffeln skall vara svart.

Nospartiets längd från stop till nostryffel skall vara något kortare än avståndet från stop till nackknöl.

Läpparna skall sluta tätt intill käkarna och vara svartpigmenterade.

Käkarna skall vara mycket starka, djupa, breda och kraftfulla. Tänderna skall vara starka och sluta i saxbett.

Kindmuskulaturen skall vara välutvecklad.

Ögonen skall vara små, mandelformade och mörka med intensivt uttryck. De får inte vara framträdande. Ögonkanterna skall sluta väl an och vara svartpigmenterade.

Öronen skall vara övertippade framåt med ett visst lyft i basen eller vara helt nedhängande. De skall ha fin struktur och vara mycket rörliga.

Halsen skall vara muskulös och torr och bära upp huvudet med god hållning.

Kroppen skall vara rektangulär.

Ryggen skall vara plan. Längden från manken till svansansättningen skall vara något större än mankhöjden.

Ländpartiet skall vara kort, starkt och kraftigt musklat.

Bröstkorgen skall hellre vara djup än bred, med gott avstånd till marken så att bröstet befinner sig mitt emellan manken och marken. Revbenen skall vara väl välvda i sin övre del mot kotpelaren, sedan bli flatare mot sidorna så att bröstkorgen kan omslutas bakom armbågarna med två händer - dvs vara ca 40 till 43 cm i omkrets. Bröstbensknappen skall vara tydligt markerad framför skulderled/överarmsled.

Svansen kan hänga ner när hunden är i vila. När hunden rör sig skall den bäras upprest. Om svansen är kuperad skall svanstippen vara i höjd med öronen.

SVANSKUPERING ÄR FÖRBJUDEN I SVERIGE.

Frambenen skall vara raka från armbågarna ner till tårna, såväl sedda framifrån som från sidan.

Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda. Skuldrorna skall inte ha kraftig, bullig muskulatur.

Överarmarna skall vara tillräckligt långa och vinklade så att armbågarna placeras under kroppen.

Framtassarna skall vara runda, hårda och kompakta, varken inåteller utåtvridna. De skall inte vara stora. Tårna skall vara måttligt välvda.

Bakstället skall vara starkt, muskulöst och välbalanserat i proportion till framstället.

Knälederna skall vara väl vinklade.

Hasorna skall vara lågt ansatta.

Mellanfötterna skall vara parallella sedda bakifrån när hunden är naturligt uppställd.

Baktassar som framtassar.

Rörelserna skall vara jämna, fria och fjädrande.

Strukturen kan vara antingen slät, sträv eller raggig och den skall vara vädertålig. Pälsen skall inte ändras (genom trimning) för att se slät eller sträv ut.

Enfärgat vitt skall dominera, tecknen kan vara svarta eller rödgula (tan). Tanfärgen kan vara från mycket ljust gulrött till djupt kastanjerött.

Idealmankhöjden är 25 - 30 cm.

Vikten skall vara densamma som 1 kg per 5 cm mankhöjd, dvs en 25 cm hög hund skall väga ca 5 kg och en 30 cm hög hund skall väga ca 6 kg.

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

- Ej av typisk terrierkaraktär

- Ej välbalanserad, t ex överdrivna detaljer

- Tunga eller osunda rörelser

- Felaktigt bett eller käke

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.