Sommarens faror

 


 

 

Sommarens faror för hunden

                               

 

 

 

Blågröna Alger

 

                                                                                                                         foto: Hanna Bergstrand

 

Låt inte din hund bada om det är algblomning.

 

 

Blågröna alger finns både i sött och salt vatten. Algerna producerar ett gift som hunden kan få i sig om den slickar i sig vatten. Även om hunden bara fått i sig en mun av vattnet ska du uppsöka veterinär. Hunden kan få leverskador, neurologiska skador och skador på mag- och tarmsystemet även vid små mängder. Veterinären kan se till att hunden kräks och eventuellt komplettera behandlingen med bland annat aktivt kol, dropp och blodprover.

 

 

Getingar 

 

 

                                                                                             foto IstochPhoto  

 

Vissa år är det så kallade getingsomrar 

 Ett eller två stick är oftast ingen fara för hunden, men får hunden fler stick bör man uppsöka veterinär. Stick långt bak i munnen kan ge andningsbesvär som brukar försvinna efter några timmar.

Vid getingstick, ring och rådgör med veterinär - kortison kan ibland ges efter ordination.

                                                

Huggormar

                                                                                                                         foto IstochPhoto

 

         Huggormar är mest aktiva på våren   

 Huggormsbett är vanligt från vår till sen höst, men oftast är det på våren som vi ser huggormarna. De ligger då och solar för att få upp sin kroppstemperatur. Under april - maj är risken stor att råka trampa på en orm och för hunden att springa över den. Vad gör man om hunden blir biten?

¤  Direkt efter att hunden blivit bitet är det viktigt att den inte rör sig. Giftet sprids snabbare från bettet ut i kroppen vid rörelse.

¤  Om det är möjligt ska du lyfta och bära hunden.

¤  Du ska inte lägga tryckförband, inte försöka suga ut giftet eller liknande från bettet, låt det vara och åk direkt till veterinär. Eftersom skadorna kan komma flera dagar efter bettet ska du åka in även om hunden inte är direkt påverkad. Giftet kan nämligen påverka bland annat hjärta, lever och njurar. Om du är långt ifrån veterinär - ring veterinär eller alternativt giftcentralen för att få råd.

¤  Om bettet sitter vid luftvägarna kan andningssvårigheter uppstå. När hunden kommer till veterinären får den bland annat dropp, antihistamin, och smärtstillande och får stanna kvar. Även antiserum kan ges, vilket kan vara mycket effektivt i behandlingen av ormbett.

Se kontaktuppgifter längre ner på sidan under Viktigt!

     

Fästingar

 

                                                     foto IstochPhoto

 

 

Fästingar sprider smittor till våra hundar

 

Det finns många olika typer av fästingmedel för hund och katt och för hundar finns det även fästinghalsband. Det är viktigt att inte använda hundens fästingmedel på katten. Läs noga på förpackningen vilket djurslag medlet är ämnat för. 

De smittor som sprids via fästingar till våra hundar är Borrelios och Ehrlichios, som numera heter Anaplasma. Sjukdomarna kan ge allvarliga problem som blodbrist, feber, ledinflammationer och rörelsestörningar. Ledinflammationer, feber och nedsatt prestationsförmåga och trötthet är de vanligaste symtomen och varje säsong drabbas ett antal hundar av fästingburna sjukdomar. I en del fall får hunden mycket påtagliga symtom och hög feber och vinglighet. I andra fall märker man inte av den akuta fasen mer än att hunden blivit mer trött än vad den brukar vara.

Uppsök veterinär om du tycker att hunden är allmänpåverkad, haltar, har ont i lederna, har feber eller svullna lymfkörtlar.

 

Även hundar kan få TBE (hjärnhinneinflammation) via fästingarna. Det är dock mycket ovanligt. Symtomen vid TBE är bland annat stelhet i nacken, vinglighet och ibland kramper. Det finns ingen bot, utan man får sätta in understödjande behandling tills hunden återhämtats sig, det kan ta månader till år.

 

 

Paddor

 

                                                                                    foto IstochPhoto

 

Paddans gift är bland annat muskelförlamande

 

 

Paddor har ett gift på ryggen som gör att hunden kan bli rejält illamående och börja dregla jättemycket om den slickat på paddan. Detta är inget farligt utan brukar gå över efter några timmar.

 

 

 

Skärsår

 

                                                                                                                                        foto IstochPhoto

 

På sommaren är det tyvärr vanligt med krossat glas i naturen

 

 Om hunden får djupa skärsår bör man åka till veterinären. Vid olyckshändelsen kan du bandagera såret, blöder det igenom kan du lägga på ett till bandage. Ta då inte bort den första. Ha alltid med en vet-flex, kompress och gasbinda i fickan när du är ute och går med din hund i skogen.

 

 

 

Brännmaneter

 

                                                                                           Foto: Joel Gustafsson/Shutterstock

 

 

De brännmaneter som finns längs Västkusten är relativt ofarliga, men orsakar tillfälliga besvär

 

 

 Ibland tuggar hunden i sig brännmaneter när de badar och kan bli brända i munnen som vid getingstick. Det går för det mesta över av sig själv och bara i enstaka fall behöver man uppsöka veterinär. Ring och rådgör med veterinär om du ser att hunden mår dåligt.

 

 

 

Hemmaapoteket för hundägare

 

 

Vet-flex

Termometer

Bandage, gasbinda, bomull

Fästingborttagare

Koksalt

Sax

Pincett

 

 

Viktigt!

 

Kontakta alltid veterinär eller alternativt Giftinformationscentralen för rådgivning vid huggormsbett eller stick.

 Läs mer om huggormsbett på hund www.svf.se sök ormbett.

Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygne3t runt.

Ring 08-33 12 31 vid övriga frågor om akuta förgiftningar - dagtid.

 

 

 

 

 

Källa

 

Artiklarna är hämtade ur tidningen Blå Stjärnan

Text Kristian Sundström/generalsekreterare Svenska Blå Stjärnan

Textgranskare Jonas Eriksson veterinär och klinikchef för akut- och intensivvårdsavdelningen på Blå Stjärnans djursjukhus.

 

 

 

 

Upp

 

 

 

© Copyright 2002. All text, grafik och bilder på denna sida är copyrightskyddade och ägs av Stjärnlidens Kennel.