Vad kan vara farligt för din hund

 


 

 

                                                

                                       

                                             Se upp med                                                 

 

 

Flexikoppel


 

Flexikoppel är inte att rekommendera eftersom det händer att de löses ut av misstag. Det kan vara direkt farligt om man vistas i till exempel en trafikerad miljö. Många hundar skadas till följd av att flexikopplet inte fungerat.


 

 

Förgiftning

 

Valpar är, precis som småbarn, nyfikna på det mesta och bör förstås passas noga.
Bästa sättet att undvika förgiftning är att förvara eventuella gifter som används i hushållet oåtkomligt för barn och hundar. Även läkemedel i för stora doser kan vara skadliga, så lås in även dem.
Skulle olyckan ändå vara framme och du vet eller misstänker att valpen fått i sig gift:

· 

 Kontakta veterinär genast!

 Ta med förpackningen med det giftiga ämnet till veterinären, om det finns någon.

 Ring Giftinformationscentralen

 

 

Farliga leksaker

 

Små bollar kan fastna i svalget på valpen, med risk för kvävning som följd. Över huvud taget skall man vara noga med att välja leksaker som valpen inte kan bita sönder och få i sig bitar av, eller skada sig på. Stenar kan också vara farliga om valpen råkar svälja dem eller sätta dem i halsen.

Fall

 

Inte sällan händer det att valpar skadar sig är de faller ner från sängar, soffor eller bord. Tänk på att valpens motorik inte är fullt utvecklad och att den saknar erfarenhet om vad som är farligt.

 

Klämskador

 

Valpar är nyfikna och följer gärna husse och matte i hasorna. Se upp så att valpen inte klämmer tassar eller svans i dörrar som stängs eller slår igen av misstag. 

Halsband

 

Låt inte valpen ha halsbandet på sig när den är ensam eller leker med andra hundar. Det finns risk att valpen stryps eller skadar sig om halsbandet fastnar.

 

 

Höstens faror

 

Glöm inte reflexerna

 

Med hösten kommer också mörkret. Nu är det hög tid att skaffa reflexer, om du inte redan gjort det.  Tyvärr sker en ökning av antalet trafikskadade djur under den mörka årstiden och att förse sitt djur med reflexer är ett bra sätt att minska risken för olyckor. Du kan hitta flera olika slags bra och ändamålsenliga reflexer för din hund. Och glöm inte att använda reflexer själv! För en bilförare är det i stort sett omöjligt att upptäcka en fotgängare som inte bär reflexer.

 

 

 

 

Upp

 

 

 

 

© Copyright 2002. All text, grafik och bilder på denna sida är copyrightskyddade och ägs av Stjärnlidens Kennel.