Planerade valpkullar

Planerade Valpkullar - Planned litters  -  2018   

Se på Information om "Att köpa Valp".     

Alla hundar som vi använder i avel är registrerade i Svenska Kennellubben med stamtavla

De är meriterade på utställning och en del också i agility

De är ögonlysta och patellakontrollerade utan anmärkning


All dogs that we use in breeding are registered in the Swedish Kennel Club FCI

They are merited of the exhibition and some also in agility

They are eye tested and patella tested without remark

_______________________________

sommar 2020 /

summer 2020

Vi planerar att para "Jolly" Stjärnlidens Uptown Judy" med "Isaac" SE UCH Goldsands Isaac Newton /

We plan to mate "Jolly" Stjärnlidens Uptown Judy "with" Isaac "SE UCH Goldsands Isaac Newton

"Isaac" SE UCH Goldsand Isaac Newton

Klicka på hundarnas namn, så kommer ni till deras egna sidor.


Click on the dogs name, you will come to their own pages.

_______________________

Tillbaka / Back            Home  

© Copyright 2002. All text, grafik och bilder på denna sida är copyrightskyddade och ägs av Stjärnlidens Kennel.